Technodom headoffice and store contacts
image image
image

Contacts

Unified reference service

8 (747) 094 98 47
8 (800) 080 1111

Central Office

178A Kurmangazy street
cv@technodom.kz

Stores

Almaty Dom na Abay store, 124 Gagarin Ave
Almaty Moskva store, 37/1 8 Microdistrict, MOSKVA metropolitan Shopping Mall
Ekibastuz store, 47 Б Auezov Street
Shymkent Ryskulova store, 45 Ryskulov Ave
Shymkent Mega store, 13 Tauke khana Ave, Mega Shopping Mall
Shymkent Keremet store, 81, Baitursynov Street, Keremet Shopping Mall
Shymkent Zhangeldina store, 12А Zhangeldina Street
Shymkent Aina store, 143, Aymautov Street, Aina Shopping Center
Ust-Kamenogorsk Dostoyevskogo 13 store, 13/2 Dostoyevskiy Street
Ust-Kamenogorsk Daniel store, 1/1 Abaya Ave
Ust-Kamenogorsk Bazhova store, 110 Bazhova Street
Ust-Kamenogorsk Alshemali store, 16/1 Myza Street
Uralsk Alem Plaza store, 59/1 Euraziya Ave, Alem Plaza Shopping Center
Uralsk Asia Mall store, 3 Zhenis Microdistrict
Uralsk store, 78 Kerderi Street, Adal Shopping Center
Turkestan store, 237/4 Tauke Khana Street
Temirtau store, 21 Metallurgov Ave
Taraz-3 store, 15Б Tauke-khana Street
Taraz Zhambyla store, 116 Zhambyla Ave
Taraz Dos Nar store, 1а Tolebi Street
Taraz store, 32 Pushkin Street
Taldykorgan Zheltoksan store, 259 Zheltoksan Street
Taldykorgan Abaya store, 274 Abaya Street
Talgar store, 84 D. Konayev Ave
Semey "TSUM" store, 36 Mukhamedkhanov K. Street
Semey store, 137а Parkhomenko Street
Satpayev store, 46Б Abaya Street
Rudnyi store, 109 50 let Octyabrya Street, Mebel-Park Shopping Cnter
Petropavlovsk Dostyk Mall store, 91 Zhumabayev Street
Petropavlovsk store, 58 Б Sutishev K. Street, Rakhmet Shopping Mall
100 Lermontova Street, 100 Lermontova Street
Pavlodar store, 202/4 Nazarbayev N.A. Ave
Kyzylorda store, Merey Microdistrict, 65 Zhurba Street, Syrdariya Shopping Center
Kulsary store, 151, 3 Microdistrict Mahambet Av
Kostanay Plaza store, 193 Gagarin Street
Kostanay Mart store, 48 AlFarabi Ave
Kostanay store, Karbyshev Street, Solnechniy Shopping Center СО
Kokshetau store, 1 Osipenko Street
Karaganda Anuar store, 5/7 Vostok-2 Microdistrict
Karaganda 45 block store, 72 Bukhar Zhyrau Ave
Karaganda store, 86 Bukhar Zhyrau Ave
Kapchagay store, 4 64/1 b Microdistrict
Zhezkazgan store, 25а Garyshkerler Street "TSUM" Shopping Center
Zhanaozen store, 3 Mangystau Ave
Bishkek Larel store, 140/2 Suiynbayeva Street
Bishkek Asia Mall store, 3 Shyngys Aitmatov Street
Balkhash store, 29 Koshkarbayeva Street
Atyrau Nursaya store, 34 Rysbai Gabdiyeva Street
Atyrau Nasikha store, 118е Mahambet Street
Atyrau Dina store, 1 Sultan Beibarys Ave
Atyrau store, 40а Avangard-3 Microdistrict, Ataba Shoping Center
Astana Magnum store, 55 Turan Ave
Astana B&O store, 16 Dostyk Street
Astana Sary-Arka store, 24 Turan Ave
Astana Respublika store, 34а Respublika Ave
Astana Rakhmet store, 15 Nurgisa Tlendiyev Ave
Astana Mega Silk Way store, 62 Kabanbai Batyra Ave, Mega Silk Way Shopping Mall
Astana Keruen store, 9 Dostyk Street
Astana Bakhus store, 14 Satpayeva Street
Astana Alem store, 62 Bogenbai Batyr Ave, Alem Shopping Center
Astana Asia Tau store, 27/3 Abylai khan Ave, Asia Tau Shopping Mall
Almaty Hi Tech store, 49/61 Nauryzbai Batyra Street
Almaty Forum store, 617 Seifullina Ave, Forum Shopping Mall
Almaty Tumar store, 187 Tolebi Street
Almaty Ramstore store, 226 Nazarbayev Ave
Almaty Asia Park store, 514 Raiymbeka Ave, "Asia Park" Shopping Mall
Almaty Nizhniy store, 147/127 Raiymbeka Ave
Almaty Metro store, 16G Saina Street, METRO №11 SEC
Almaty Mega Park store, 127 Makatayeva Street
Almaty Mega store, 247а Rozybakieva Street, Mega Shopping Mall
Almaty Mart store, 18 Rikhard Zorge Street
Almaty Koktem store, 170 Ualikhanova Street
Almaty Armada store, 1/8 Kabdolova Street
Almaty Aport-Mall store, Aport-Mall Shopping Center, Raiymbeka Ave, west direction
Almaty Ainabulak store, 98 Ainabulak 3 Microdistrict
Almaty City Plus store, 285 Tole bi Street
Almaty B&O Villa store, 140А/3 Alfarabi Ave
Aktobe Metro store, 7 Baiyshev Street, METRO №19 SEC
Aktobe Mega store, 4 Mametova Street, Mega Shopping Mall
Aktobe store, 42B Abylkhair khan Ave
Aktau Zhiger store, 11 Microdistrict, Zhiger Shopping mall
Aktau Baiterek store, 27 Microdistrict, Baiterek SEC
Astana B&O store, Dostyk pr., 16