Мыктылардын
командасына кошул

БИЗ ЖӨНҮНДӨ
Биз биринчи класстагы тейлөө менен бирге Кардардын күтүүлөрүн актай алган командабыз!
Вакансияларды кароо
БИЗ ҮЧҮН МААНИЛҮҮ
Кесипкөйлүүлүктү
Биз Кесипкөйлүүлүктү баалайбыз, биз өз ишибиздин эксперттерибиз жана кечээкиден да жакшы болуу үчүн бардыгын кылабыз.
Лидерликти баалайбыз
Биз Лидерликти баалайбыз, себеби лидерлер алдына амбициялык максаттарды коюшат жана сөзсүз түрдө ага жетишет, алар үчүн жыйынтык абдан маанилүү.
Кардарга багыт койгон
Биз Кардарга багыт койгон адамды баалайбыз, себеби кардардын кубанычы биздин кубаныч менен теңдеш. Биздин баалуулуктарды ээрчүү менен, биз негизги максатка- биздин кардарлар: ички жана сырткы, жакшы көргөн №1 компания болууга жетишебиз!
Инновациялуулукту
Биз Инновациялуулукту баалайбыз, себеби келечек инновациялууларда, алар жүрүп жаткан процессти жеңилдетип жана ыкчам кыла алат. Инновациялар чектерди жок кылат жана биздин акылыбызды өзгөртө алат.
Командуулукту
Биз Командуулукту баалайбыз, себеби биздин алдыбызда Команданын ар бир кызматкеринин салымы зор болгон жалпы максат турат. Биз бири-бирибиз менен өзүбүздүн билимибиз жана тажрыйбаларыбыз менен бөлүшөбүз. Команданын мүчөлөрү бири-бирине жардам беришет, бири-бирине ишенишет жана сыйлашат.
Коомдук жоопкерчиликти
Биз Коомдук жоопкерчиликти баалайбыз, себеби биз жаратылышты жана Кыргызстанды (Казахстан) жакшы көрөбүз. Бизди курчап турган табияттын жана жаңы муундун келечегине кам көрөбүз.
БИЗ ЦИФРА МЕНЕН
6500ден
ашуун кызматкер
2
өлкө
29 шаар
83
дүкөн
БИЗ МЕНЕН ИШТЕГЕН КЫЗЫКТУУБУ?
Сиздерде иштегим келет
ЖАКЫНДАН ТААНЫШ
Биз менен
ТЕХНОДОМДО КАРЬЕРАҢДЫ КУР
Технодомдогу Карьера – бул, сени баалаган жана сыйлаган жерде кылган ишиңдин мыктысы болуу мүмкүнчүлүгү.Биз ар бир кызматкердин кылган иши жана келтирген пайдасы үчүн сыйланууга жана өсүү мүмкүнчүлүгү болууга шарт түзүүчү атмосфераны түзүүгө аракет кылабыз. Бизде мыкты инсандар иштеп жаткандыгына ишенебиз.
Офис Чекене
2,3 жана 4-курстун
студенттери үчүн
Technodomдо 2 программа бар
Коммерциялык департаментте Стажировкадан өтүү
Компаниянын борбордук офисинде стажировкадан өтүү – окуу менен бирге бизнес ичинен кандай иштей тургандыгын билүү үчүн мыкты мүмкүнчүлүк.
ТехноGeneration 2.0
Ар бир жылда уюштурулуучу стажировка өтүү үчүн программалар: ЖОЖ жайлардын студенттери үчүн төмөнкү багыттарда. Старт программалар: сентябрь 2020-жыл
ТАЛАНТТАРДЫ ИЗДЕЙБИЗ
Өзүңдүн резюмеңди электрондук почтага жибер
Көбүрөөк билүү
Иштегим келет
Команданын бир бөлүгү болуу
Форманы толтур жана резюме менен файлды тирке
Класс! Арыз жөнөтүлдү! Биз сага сөзсүз түрдө кайра чалабыз!