Контакты
Бирдиктүү сурап-билүү кызматы
8 (747) 094 98 47
8 (800) 080 1111
Борбордук кеңсе
Курмангазы, 178a
8 (747) 094 98 47
cv@technodom.kz
Дүкөндөр
Бишкек Ларель Дүкөнү, Сүйүнбаев көч., 140/2
Бишкек ГУМ Дүкөнү, пр. Чүй, 92
Бишкек Азия Молл Дүкөнү, Чыңгыз Айтматов көч., 3